In het laatste jaar van Toegepaste Informatica keuzevak programmeren moeten we een website maken waarmee we studenten voor een bepaald project kunnen laten inschrijven.
Ook moet een docent de mogelijkheid hebben om projecten aan te maken / wijzigen / verwijderen. Als het nodig zou zijn de groepen herverdelen,...

Dit project wordt zowel in Java (Visual Server Faces) en in ASP.Net (C#) gemaakt. Als database is MySQL gebruikt.

Ook dit project maak ik niet alleen, ik doe dit samen met 2 andere personen, namelijk:
- Bart Wulteputte
- Frederik De Jaegher

Het project in Java
Het was de eerste maal dat we een webapplicatie maakten met behulp van Java.

We hebben gekozen voor de visuele versie van de JSP.
De webapplicatie bestaat uit een hoofdpagina en daar naast verschillende fragments. De gebruiker ziet enkel de hoofdpagina met een daarop verwisselende formulier.

Wat kan de Java versie:
- Studenten laten inschrijven voor een bepaald project
- projecten beheren (aanmaken, wijzigen, verwijderen)
- een overzicht geven per projecttype, project, groep

Het project in ASP.Net
Nadat we deze applicatie in Java hebben uitgewerkt moeten we dit ook eens doen in ASP.Net

Wat kan deze versie:
- Studenten laten inschrijven voor een bepaald project
- projecten beheren (enkel aanmaken)
- overzicht weergeven per projecttype, project, groep
- Definitief toewijzen van studenten aan een groep
- Onvolledige groepen beheren (samenvoegen van groepen)

Login

JSN Mico is designed by JoomlaShine.com