Dit is een project dat Stijn in zijn 2de jaar Toegepaste Informatica zal maken.


Kronos is een programma waarmee we efficiënt projecten kunnen beheren. Het bestaat uit 2 grote deelaspecten:
- Beschijving van het project
- Opvolging van het project

De opvolging van een project moet ons een inzicht geven van de vorderingen, de kosten, gebruikte resoucres, enz.

Kronos omvat volgend functies


Het project Kronos is uitgewerkt in 2 delen, een front-end gedeelte en een back-end gedeelte.
Voor het front-end:


Het is dit gedeelte dat de gebruiker ziet. Het Java deel heeft wel een link naar de back-end.

Voor het back-end:


Dit gedeelte is enkel bedoeld voor de beheerders van Kronos

En om alle gegevens te bewaren is het databasesysteem MySQL verantwoordelijk.

Volgende functies zijn geïmplementeerd in Java:


Volgende functies zijn geïmplementeerd in ASP.Net


Volgende functies zijn voor het back-end gedeelte: