Dit is een project dat Stijn in zijn 2de jaar Toegepaste Informatica zal maken.


Kronos is een programma waarmee we efficiënt projecten kunnen beheren. Het bestaat uit 2 grote deelaspecten:
- Beschijving van het project
- Opvolging van het project

De opvolging van een project moet ons een inzicht geven van de vorderingen, de kosten, gebruikte resoucres, enz.

Kronos omvat volgend functies

 • Beheer van projectgegevens (Projecten, medewerkers, functies, taken)
 • Planning (tijdsregistratie, overzicht tijdsbesteding)
 • Evaluatie (projectmedewerker, projectverantwoordelijke)


Het project Kronos is uitgewerkt in 2 delen, een front-end gedeelte en een back-end gedeelte.
Voor het front-end:

 • Java
 • ASP.Net


Het is dit gedeelte dat de gebruiker ziet. Het Java deel heeft wel een link naar de back-end.

Voor het back-end:

 • Cobol


Dit gedeelte is enkel bedoeld voor de beheerders van Kronos

En om alle gegevens te bewaren is het databasesysteem MySQL verantwoordelijk.

Volgende functies zijn geïmplementeerd in Java:

 • Login met controle op de functies van de medewerker
 • CRUD (create, review, update, delete) van projecten, medewerkers, functie, disciplines 
 • Tijdsregistratie 
 • Maak planning, toevoegen van iteraties en taken een een project


Volgende functies zijn geïmplementeerd in ASP.Net

 • Login met controle op functies
 • Maak planning 
 • Grafische voorstelling vordering projecten 
 • Evaluatie medewerker


Volgende functies zijn voor het back-end gedeelte:

 • Projectverloop
 • Inlezen taken, activiteiten vanuit een csv bestand, gegenereerd uit een Excel bestand 
 • Audit projecten adhv verschillende criteria

Login

JSN Mico is designed by JoomlaShine.com